Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wybory uzupełniające w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

 

 Zestawienie wyborów uzupełniających przeprowadzonych w kadencji 2006 - 2010

Data

wyborów

Jednostka 

 Nr

Okręgu

Przyczyna

Wygaśnięcia

mandatu 

Imię i nazwisko osoby, której wygasł mandat Liczba kandydatów  Frekwencja  Imię i nazwisko wybranego radnego 
 2007 rok
 25 lutego 2007 r.  Rada Gminy Orla  7  śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5  Jerzy Buryło

2

 58,72

 Mikołaj Maksymiuk
 25 lutego 2007r.  Rada Gminy Krypno  1  wybór na wójta; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b  Marek Stankiewicz

3

 16,49

 Franciszek Dubicki
 25 lutego 2007 r.  Rada Miasta Siemiatycze  1  wybór na wójta; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b  Zbigniew Jan Radomski

4

 36,86

 Andrzej Miazio
 25 lutego 2007 r.  Rada Miejska w Goniądzu  10  wybór na wójta; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b  Tadeusz Kulikowski

2

 30,24

 Władysław Józef Krukowski
 25 lutego 2007 r.  Rada Gminy Michałowo  9  pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2  Marian Hajduczenia

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Mikołaj Worona
 22 kwietnia 2007 r.  Rada Gminy Poświętne  9  niezłożenie w terminie wymaganego oświadczenia; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1a  Stanisław Perkowski

2

 33,82

 Wiesław Perkowski
 22 kwietnia 2007 r.  Rada Gminy Poświętne  14  niezłożenie w terminie wymaganego oświadczenia; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1a  Stanisław Milewski

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Krystyna Porowska
 17 czerwca 2007 r.  Rada Miasta Brańsk  12  naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej ; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a  Lucyna Oleksiewicz-Meller

2

 53,97

 Grażyna Bachurzewska
 15 lipca 2007 r.  Rada Miejska w Goniądzu  2  śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5  Henryk Mikucki

2

 35,29

 Grzegorz Szklanko
 2008 rok
 24 lutego 2008 r.  Rada Miejska w Knyszynie  8  pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2  Wiesław Henryk Golc

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Małgorzata Agata Wojtulewicz
 20 kwietnia 2008 r.  Rada Miejska w Surażu  7  pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2  Marek Żukowski

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Wiesław Marian Wołoszczyk
 11 maja 2008 r.  Rada Gminy Dziadkowice  7 śmierć;Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5  Bogdan Gryczan

3

 51,48

 Adela Szabracka
 6 lipca 2008 r.  Rada Miejska w Czarnej Białostockiej  1  śmierć;Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5  Paweł Jan Wolański

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Marek Zalewski
 13 lipca 2008 r.  Rada Gminy Orla  8  utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3  Aleksander Siemieniuk

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Jarosław Starczewski
 14 września 2008 r.  Rada Gminy Gródek  8  pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2  Grażyna Danesh

2

 28,99

 Taisa Lisowska
 14 września 2008 r.  Rada Gminy Dobrzyniewo Duże  11  pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2  Stanisław Marian Kakareko

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Zygmunt Zajkowski
 19 października 2008 r.  Rada Gminy w Perlejewie  11  śmierć;Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5  Kazimierz Konobrocki

 1

 obsadzenie mandatu bez głosowania
 Krzysztof Pachołek
 16 listopada 2008 r.  Rada Gminy Mielnik  5  śmierć;Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5  Jan Saciuk

 2

 70,87

 Wiesław Kazimierz Saciuk

wydruk | pdf

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku | 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 | telefon: 857439439 | fax: 857432181 | e-mail: bia-dyr@kbw.gov.pl | ESP ePUAP